LogSec

Vi tillhandahåller en säker, robust och kostnadseffektiv förnödenhetsförsörjning och logistiktjänst i fred, kris och krig.

Vår mission är att vara den svenska garanten för fungerande logistik i fred, kris och krig.

Upprustningen av totalförsvaret i Sverige – kombinerat med ett ökat beredskapsbehov samt kapacitetsbrister i försörjningskedjorna, ställer krav på att offentliga och privata aktörer säkrar transportkedjor och lagerhållning tillsammans.

Genom att använda marknadens befintliga resurser erbjuder LogSec militära, civila, offentliga och privata aktörer inom totalförsvaret en säker, robust och kostnadseffektiv förnödenhetsförsörjning och logistiktjänst.

Vårt erbjudande bygger på att vi:

  • Nyttjar befintlig infrastruktur och befintligt VAS-utbud genom en kombination av grundflöden och beredskapsersättning
  • Utnyttjar skalbarheten i delningsekonomin för att skapa robusta lösningar för kunder och partners till LogSec
  • Bygger på befintliga strukturer, inte särlösningar
  • Har etablerade samarbeten med de största Totalförsvarsaktörerna

 

Kontaktperson:

Michael Gozzi, VD LogSec

Email: michael.gozzi@logsec.com

Mobil: +46 76-546 10 49

 

Om LogSec

Företaget har grundats av logistikföretaget YSDS, fastighetsägaren Booforsen samt försvars- och säkerhetstjänstebolaget MW Group som tillsammans är de marknadsledande aktörerna på området.

YSDS

YSDS är ett internationellt logistikföretag som erbjuder säkra, certifierade och flexibla transportlösningar av världens mest värdefulla varor. Läs mer på www.ysds.com

Booforsen

Booforsen Fastighets AB har industri-, lager-, kontor-, och bergsutrymmen med hög säkerhet som med sin konstanta temperatur och luftfuktighet är perfekt för komplex förvaring. Stora delar av svensk försvarsindustri finns i Booforsens anläggningar. Läs mer på www.booforsen.se

MW Group

MW Group är en modern nordisk försvars- och säkerhetskoncern som levererar teknik och tjänster till samhällskritiska funktioner på den nordiska marknaden och expeditionärt internationellt. MW Group har kontor i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Läs mer på www.mwgroup.se

Kontakta oss för ett möte så kan vi berätta mer om LogSec och hur vi kan hjälpa er organisation