Träffa oss i Almedalen!

Alternativ finansiering – en nyckelfråga för upprustningen av kritisk infrastruktur och försvar

Det säkerhetspolitiska läget i Europa och Sveriges inträde i NATO medför högre krav på vår infrastruktur och kommer kräva stora investeringar. Hur kan näringslivet aktivt hjälpa till att lösa finansieringsfrågan och samtidigt sätta fart på Sveriges upprustning av samhällskritisk infrastruktur?

Sverige står inför en historisk prövning när transportinfrastruktur, energisystem och totalförsvar ska rustas upp samtidigt. För att ta itu med de utmaningar vi står inför krävs snabba åtgärder och ett nytt synsätt på hur landets infrastruktur planeras och genomförs. En nyckelfråga är finansieringen. Med målet att återta den eftersatta underhållsskulden och genomföra planerade nysatsningar i transportinfrastrukturen, rusta upp elnätet för att klara av framtida elbehov samt skala upp totalförsvaret, finns idag ett investeringsgap om 520 miljarder kronor fram till år 2030. Detta inkluderar inte ytterligare nödvändiga nysatsningar som krävs för att anpassa infrastrukturen till försvarets växande behov. Tillsammans med en expertpanel bestående av offentliga och privata aktörer diskuterar vi hur investeringsgapet inom samhällskritisk infrastruktur kan stängas med hjälp av alternativ finansiering redan till år 2030.

Medverkande:

Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Mikael Karlsson, VD, MW Group
Livar Sleveland, Partner, Investment Banking, ABG Sundal Collier
Carl Bergkvist, Chefekonom, Stockholms Handelskammare
Elina Andersson, Affärsutvecklare, Inlandsbanan
Åsa Almesjö, Moderator, Head of Strategy, MW Group

Datum: tisdag 25 juni
Tid: 12:00-12:45
Plats: Klinttorget 4, Gotland Soldathem

För fullt program och plats, se här.

För mer information eller frågor, kontakta Åsa Almesjö asa.almesjo@mw.group

View

Träffa oss i Almedalen!

View

We will be at Eurosatory 2024, the global event for Defence and Security

View
Samuel Liljekvist

MW Strategy bolsters growth with the addition of Samuel Liljekvist

Field Services
Field Services
Defence
Cyber
Unmanned
Unmanned
Strategic Advice
Strategic Advice